Direct bellen

06-46246966

Talent Motivatie Analyse

Ontwaak jouw potentieel

Hoe TMA bij BLUEBRD onze benadering transformeert:

Wij geloven in het ontdekken en ontwikkelen van het volledige potentieel van individuen. Een instrument dat hierbij centraal staat in onze benadering is de Talenten Motivatie Analyse (TMA). In deze blogpost willen we delen hoe we bij BLUEBRD gebruikmaken van de TMA om impactvolle resultaten te bereiken voor individuen en organisaties.

Waarom TMA?

Bij het vormgeven van loopbaantrajecten en talentontwikkeling is diepgaand inzicht cruciaal. TMA biedt een grondige analyse van talenten, motivaties en competenties, wat resulteert in een holistisch beeld van een individu. Dit inzicht vormt de basis voor doelgerichte begeleiding en gerichte ontwikkelingsplannen.

Het begrip “holistisch beeld” kan soms abstract klinken. In plaats daarvan kunnen we het beschrijven als het vermogen van TMA om een allesomvattend overzicht te bieden. TMA analyseert individuen niet alleen op afzonderlijke competenties, maar ook op een breed scala van factoren, zoals vaardigheden, drijfveren, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. Hierdoor ontstaat niet alleen inzicht in wat iemand kan, maar ook in wat hen motiveert en hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Kortom, TMA creëert een gedetailleerd portret dat alle aspecten van een individu in overweging neemt en, daarmee vormt het een waardevol instrument voor het begrijpen en optimaliseren van menselijk potentieel.

Het Proces bij BLUEBRD

Kennismaking en Doelen stellen: We beginnen met een kennismakingssessie waarbij we de doelen van het individu of de organisatie begrijpen. Wat wil men bereiken? Waar liggen uitdagingen? Deze fase helpt bij het bepalen van de focus van de TMA-analyse.

TMA Afname: De TMA wordt afgenomen, en de resultaten worden zorgvuldig geanalyseerd. We kijken niet alleen naar talenten en motivaties, maar ook naar de match met specifieke functieprofielen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Feedbacksessie: Een persoonlijke feedbacksessie volgt, waarin we de resultaten bespreken en dieper ingaan op de betekenis ervan. Samen stellen we doelen en identificeren we actiepunten.

Ontwikkelingsplan: Op basis van de analyse stellen we een afgestemd ontwikkelingsplan op. Dit kan variëren van gerichte trainingen tot loopbaanbegeleiding, allemaal ontworpen om het potentieel te optimaliseren. Met als optie, de unieke combinaties van een persoonlijk ontwikkelplan voor de kandidaat.

Ongoing Support: Het proces stopt niet na de eerste sessies. We bieden doorlopende ondersteuning en monitoring om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingsdoelen worden behaald en aangepast indien nodig.

Impact van TMA bij BLUEBRD

  • Gepersonaliseerde Ontwikkeling: De Talent Management Analyse stelt ons in staat om ontwikkelingsplannen op maat te maken die aansluiten bij de unieke behoeften en ambities van elk individu.
  • Effectieve Werving en Selectie: Voor organisaties ondersteunt deze methode bij het vinden van de juiste match tussen kandidaten en functieprofielen, wat leidt tot duurzame en productieve werkrelaties.
  • Verhoogd Werkplezier: Door te begrijpen wat mensen drijft en waar ze van nature goed in zijn, streven we naar werkomgevingen waarin individuen floreren en werkplezier centraal staat.
  • Resultaatgerichte Groei: Dit helpt niet alleen individuen te groeien, maar draagt ook bij aan de groei en prestaties van organisaties als geheel.

Slotgedachte

Bij BLUEBRD is de Talent Management Analyse niet slechts een instrument; het is een kompas dat ons leidt bij het ontplooien van potentieel en het faciliteren van groei. In elke stap van ons proces streven we ernaar om impact te maken en individuen en organisaties te helpen excelleren.

Ontdek wat TMA bij BLUEBRD voor jou kan betekenen. Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek en ontdek de kracht van doelgerichte talentontwikkeling.

Recente blogs

Organisatiescan amplitie

Organisatiescan van BLUEBRD